פורסם ב זה רק קוד, מתכוננות לראיונות

הרצף הארוך ביותר

זמן קריאה: 7 דקות

נתון מערך של מספרים שונים זה מזה, והמשימה היא למצוא את האורך של הרצף הארוך ביותר שניתן ליצור מהמספרים במערך.
לדוגמא –

A = [2, 5, 3, 10, 9, 4] longest_subsequence_length(A) = 4 ([2,3,4,5])

להמשיך לקרוא "הרצף הארוך ביותר"
פורסם ב זה רק קוד, מתכוננות לראיונות

רצף k-unique

זמן קריאה: 9 דקות

אוקי, אז השאלה היא כזו – 
נתון מערך של מספרים ומספר כלשהו k.
צריך לכתוב אלגוריתם שמוצא את הרצף הכי ארוך במערך שיש בו בדיוק k מספרים שונים זה מזה נתון לי ש-k<=n.

קודם כל להיות בטוח שאני סגורה על השאלה.
צריך למצוא את הרצף הכי ארוך שיש בו k מספרים שונים – זאת אומרת שאם k=1, צריך למצוא את הרצף הכי ארוך של מספר מסוים שחוזר על עצמו. אם k=2 צריך למצוא את הרצף הכי ארוך של שני מספרים שחוזרים על עצמם וכן הלאה.

להמשיך לקרוא "רצף k-unique"
פורסם ב זה רק קוד, מתכוננות לראיונות

מערך כמעט ממויין

זמן קריאה: 8 דקות

נתונה סדרה ארוכה לא ממוינת של מספרים שלמים.
ידוע שכל איבר בסדרה נמצא לכל היותר במרחק 1000 מקומות ממיקומו הנכון בסדרה לו הייתה ממויינת.

המשימה היא לכתוב אלגוריתם שימיין את הסדרה באופן יעיל, וישתמש בכמות זיכרון קבועה.

להמשיך לקרוא "מערך כמעט ממויין"