פורסם ב זה רק קוד, מתכוננות לראיונות

קבוצת חזקה

זמן קריאה: 4 דקות

נתונה קבוצת איברים שכולם שונים זה מזה.
המשימה היא לכתוב אלגוריתם שמחזיר את כל תתי הקבוצות האפשריות.

אני אתחיל מדוגמא קטנה כדי להיזכר בכל סוגי תתי הקבוצות שיש –

A = {1,2,3} subsets = {{},{1},{2},{3},{1,2},{2,3},{1,3},{123}}

סבבה, מהדוגמא שלי אני יכולה לראות את כל תתי הקבוצות שאני צריכה לייצר – הקבוצה הריקה, הקבוצה המלאה, כל תתי הקבוצות שמכילות בדיוק איבר אחד מהקבוצה, כל תתי הקבוצות שמכילות בדיוק שני איברים מהקבוצה וכן הלאה…

להמשיך לקרוא "קבוצת חזקה"