פורסם ב זה רק קוד, מתכוננות לראיונות

מערך כמעט ממויין

זמן קריאה: 8 דקות

נתונה סדרה ארוכה לא ממוינת של מספרים שלמים.
ידוע שכל איבר בסדרה נמצא לכל היותר במרחק 1000 מקומות ממיקומו הנכון בסדרה לו הייתה ממויינת.

המשימה היא לכתוב אלגוריתם שימיין את הסדרה באופן יעיל, וישתמש בכמות זיכרון קבועה.

להמשיך לקרוא "מערך כמעט ממויין"