Introduction to Akka Actors

מדריך קצר לכניסה לעולם של AKKA – ספרייה שמממשת את ה-Actor Model ב-Scala וב-Java.

אם אתן לא מכירות את ה-Actor Model, אני ממליצה להתחיל מהרצאת הכרות שתכניס אתכן לנושא, המדריך הזה מדבר על המימוש הספציפי של AKKA.

במדריך בונים מערכת קטנה עם Actor יחיד שמקבל הודעות ומדפיס אותן, ולטעמי הוא מאוד שימושי להבנה בסיסית של , ואיך ה-Actors השונים רצים ומתקשרים זה עם זה במערכת.

חשוב לציין שהמדריך הוא בג'אווה אז המימוש קצת שונה מזה שמשתמשים בו בסקאלה, אבל אני לא הרגשתי שזה פוגם לי בהבנה.

השאר תגובה