Kafka basics – topics partitions and offset

הרצאה בסיסית מאוד שעושה היכרות עם מונחי היסוד החשובים ביותר בקפקא – topics, partitions, offset.

הרצאה בסיסית זו מסבירה את ההבדלים בין שלושת המושגים, איך הם מתחברים יחד (קונספטואלית) ועוד כמה כללי אצבע טובים.

ההרצאה מומלצת למי שלא מכירה כלל ורוצה להתחיל לעבוד עם קפקא, או למי שכבר עובדת עם קפקא ונוטה להתבלבל בין החלקים השונים.

השאר תגובה